+4 021 402 3927; +4021 402 3935

English

Colectivul "Fenomene de transfer si operatii unitare"

 • Studiul fenomenelor de transfer de masa, energie si impuls, in sisteme omogene si eterogene – fundamente, modelare si simulare
 • Operatii de separare a sistemelor omogene si eterogene
 • Intensificarea operatiilor unitare si a proceselor chimice
 • Procedee de tratare a efluentilor industriali
 • Simularea, optimizarea, proiectarea tehnologica si reglarea proceselor chimice si biochimice la nivelul instalatiilor
 • Modelarea si optimizarea proceselor chimice, biochimice si biologice
 • Studii experimentale si teoretice ale cineticii proceselor eterogene. Modelarea si proiectarea in-silico a sistemelor eterogene de utilizarea/eliberarea principiilor biologic active
 • Extractia compusilor chimici din plante si biomasa. Dezvoltare sustenabila si ingineria bioresurselor
 • Procedee chimice, biochimice si (micro)biologice de valorificare a produsilor naturali
 • Biomateriale cu aplicabilitate practica

Colectivul "Reactoare chimice si biochimice"

 • Intensificarea operatiilor unitare si a proceselor chimice
 • Analiza si dimensionarea reactoarelor chimice si biochimice
 • Procedee de tratare a efluentilor industriali
 • Studiul procedeelor integrate de reactie – separare
 • Simularea, optimizarea, proiectarea tehnologica si reglarea proceselor chimice si biochimice la nivelul instalatiilor
 • Modelarea si simularea proceselor de tratare biologica a apelor uzate si optimizarea retelelor de ape tehnologice
 • Modelarea si optimizarea proceselor chimice, biochimice si biologice
 • Studii experimentale si teoretice ale cineticii proceselor eterogene si modelarea si proiectarea in-silico a sistemelor eterogene de utilizarea/eliberarea principiilor biologic active
 • Analize de risc in operarea proceselor chimice

Colectivul "Modelarea, simularea si optimizarea proceselor"

 • Simularea, optimizarea, proiectarea tehnologica si reglarea proceselor chimice si biochimice la nivelul instalatiilor
 • Optimizarea retelelor de ape tehnologice
 • Studiul procedeelor integrate de reactie – separare
 • Procedee inovative in industriile de proces
 • Procedee inovative pentru obtinerea biocombustibililor
 • Caracterizarea experimentala si prin simulare moleculara a proprietatilor fizico-chimice
 • Dezvoltarea aplicatiilor informatice pentru managementul universitatilor si dezvoltarea procesului educational

Colectivul "Inginerie biochimica"

 • Analiza si dimensionarea reactoarelor biochimice si biologice
 • Modelarea, simularea, optimizarea, proiectarea tehnologica si reglarea proceselor biochimice si biologice la nivelul bioreactorului si a instalatiilor industriale
 • Modelarea si simularea proceselor metabolice de sinteza si reglare celulara
 • Modelarea si proiectarea in-silico a sistemelor eterogene de utilizarea / eliberarea principiilor biologic active
 • Extractia compusilor chimici din plante si biomasa. Dezvoltare sustenabila si ingineria bioresurselor
 • Procedee chimice, biochimice si (micro)biologice de valorificare a produsilor naturali
 • Biomateriale cu aplicabilitate practica
 • Procedee de tratare a efluentilor industriali. Modelarea si simularea proceselor de tratare biologica a apelor uzate. Optimizarea retelelor de ape tehnologice