+4 021 402 3927; +4021 402 3935

English

Program de studii de licenta - Ingineria si Protectia Mediului in Industria Chimica si Petrochimica

Domeniu

Ingineria Mediului


Prezentare


Programul de studiu "Ingineria si protectia mediului in industria chimica si petrochimica-licenta" este in concordanta cu misiunea didactica de a forma si a pregati ingineri chimisti de mediu capabili sa interpeteze legislatia de mediu si sa ia decizii pe baza acesteia in sensul minimizarii poluarii atmosferei, a gestionarii rationale a resurselor de apa si reducerii poluarii acestora, a minimizarii deseurilor, a reducerii poluarii solurilor si de cunoastere si aplicare a tehnicilor de remediere a acestora. Specialistii absolventi ai acestui program de studii sunt capabili sa utilizeze cunostintele stiintifice si tehnice pentru a se integra in procesele tehnologice economice si social-culturale ale societatii contemporane in general, ale societatii romanesti in special. Absolventii prezentului program de studii sunt pregatiti in concordanta cu cerintele pietei fortei de munca ceea ce se dovedeste prin competentele obtinute la finalizarea studiilor.

Planul de invatamant cuprinde discipline fundamentale: Matematici, Chimie anorganica, Fizica, Chimie fizica, Chimie analitica, Chimie organica, Bazele ingineriei chimice, Stiinta materialelor, discipline de specialitate: Ecologie si dezvoltare durabila, Electrochimie, Tehnologii chimice, Chimia si biochimia mediului, Ecotoxicologie, Stiinta solului, Dinamica poluantilor in mediu, Monitorizarea calitatii mediului, Purificare gaze, Tratarea si epurarea apelor, Gestionarea si tratarea deseurilor, Legislatie de mediu.

Dupa primii doi ani de studiu a disciplinelor fundamentale din trunchiul comun, in urmatorii doi ani se studiaza disciplinele de specialitate in domeniul protectiei mediului. Planul de invatamant pe domeniu este structurat pe discipline cu specific mai general privind mediul acvatic, atmosfera si geosfera si discipline care se ocupa numai de procedee si tehnici privind prevenirea poluarii atmosferei, tratarea si epurarea apelor, tehnici de valorificare, tratare.


Abilitati si competente dobandite

Prezentul program de studii asigura:
- cunoasterea instalatiilor si a principalelor utilaje de purificare a gazelor si a functionarii, exploatarii si a remedierilor tehnologice pentru instalatiile de purificare a gazelor;
- cunoasterea si conducerea proceselor tehnologice specifice pentru tratarea si epurarea apelor, a echipamentelor specifice;
- competente specifice privind reducerea noxelor, imobilizarea si valorificarea deseurilor;
- competente in gestionarea fluxurilor de deseuri industriale si menajere;
- capabilitati in utilizarea si conducerea sistemelor de electrosinteza curata, a metodelor si tehnicilor de depoluare electrochimica, a recuperarii metalelor din ape reziduale;
- cunosterea legislatiei de mediu.


Oportunitati de angajare

- firme de consultanta si audit de mediu,
- departamente de mediu in companii mici si mijlocii din sectorul privat,
- administratie (Agentii de protectie a mediului, Ministerul Mediului, Garda de mediu, Administratia Nationala "Apele Romane"),
- ONG-uri cu profil de mediu,
- cercetare aplicativa in institute de cercetare,
- dezvoltare,
- institutii de sanatate publica,
- proiectare tehnologica,
- sectorul agricol,
- educatie, invatamantul universitar,
- compartiment de reciclare deseuri,
- domeniul managementului calitatii,
- industria anorganica,
- si alte domenii asociate cu aceste specializari.


Posibilitati de dezvoltare profesionala ulterioara

- continuarea studiilor cu masteratul "Ingineria mediului" si studii doctorale
- continuarea studiilor cu masteratul "Controlul analitic si tehnici de depoluare a mediullui" sau "Protectia consumatorului"


Resursele umane si baza materiala implicate in formarea studentilor

Programul este coordonat de Departamentul de Chimie Analitica si Ingineria Mediului.

Toate disciplinele din Planul de invatamant sunt sustinute de cadre didactice ale facultatii cu gradul de profesor universitar, conferentiar sau sef de lucrari, cu titlul stiintific de doctor in domeniul disciplinei.

Pentru toate disciplinele din planul de invatamant al programului de studiu sunt laboratoarele didactice proprii care dispun de dotarea corespunzatoare moderna si actualizata continuu.


Plan de invatamant

Planul de invatamant pentru acest program de studii de licenta este disponibil aici.


Contact
Secretariat

Anii I si IIAnii III si IV