Departamentul de Chimie Anorganică, Chimie Fizică și Electrochimie


  • Departamentul de Chimie Anorganica, Chimie Fizica si Electrochimie (CAFE) asigura activitati didactice la discipline cu profil de inginerie chimica, ingineria mediului, inginerie biochimica si biotehnologii, in cadrul unor programe de studii de licenta si masterat din Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii, precum si din alte facultati din Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti.
    Departamentul de Chimie Anorganica, Chimie Fizica si Electrochimie coordoneaza programele de studii de masterat ''Expertizarea Produselor Chimice, Alimentelor si Materialelor'', ''Stiintele Vietii si Ecologie'' din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor.
  • Principalele directii de cercetare ale Departamentului de Chimie Anorganica, Chimie Fizica si Electrochimie sunt in domeniul: chimiei anorganice (chimia complecsilor bioanorganici, chimia metalelor tranzitionale), chimiei fizice (termodinamica echilibrelor de faze, studiul proprietatilor fizico-chimice ale substantelor, biochimie fizica) si electrochimiei (cinetica proceselor de electrod, coroziune şi protectii anticorosive, surse chimice de curent).

DIRECTOR DE DEPARTAMENT