Departamentul de Chimie Organică


  • Departamentul de Chimie Organică “Costin Nenițescu” asigura activități didactice la disciplina fundamentală Chimie organică la toate programele de studii de licență din facultate și discipline cu profil de inginerie chimică sau ingineria produselor alimentare în domeniile chimiei farmaceutice, pesticide, produse cosmetice, biochimie, metode performante de analiză structurală a compușilor organici, precum și la discipline de profil în domeniul chimiei alimentare, autentificarea și controlul calității produselor alimentare, aditivi alimentari, substanțe odorante, principiile nutriției, enzimologie, alimente cu destinații speciale etc.

    Departamentul coordoneaza trei programe de licență, Chimia și Ingineria Substanțelor Organice, Petrochimie și Carbochimie, Chimie Alimentară și Tehnologii Biochimice și respectiv Controlul și Expertiza Produselor Alimentare precum și două programe de masterat, Produse farmaceurice si Cosmetice și respectiv Controlul calității și Securitatea Produselor Alimentare.
  • Principalele direcții de cercetare ale Departamentului de Chimie Organică vizează: sinteza și testarea unor noi sisteme de eliberare controlată a substanțelor bioactive de tipul nanoparticulelor magnetice, silicei mezoporoase, nanotransportori lipidici formulați cu uleiuri vegetale valoroase; sinteza și caracterizarea unor noi materiale polimerice și compozite derivate de uleiuri vegetale; tehnici inovative de depoluare a compușilor chimice policlorurați; sinteza și testarea unor noi clase de biosenzori și cristale lichide columnare; izolarea, caracterizarea și încapsularea unor extracte naturale; analiza și autentificarea diferitelor produse alimentare autohtone, valorificarea materiilor prime secundare din industria alimentară.

    La aceste direcții de cercetare se adaugă tematici specifice din domeniul biochimiei de tipul evaluării stersului oxidativ în condiții fiziologice și patologice sau influența unor suplimente nutritive asupra unor parametrii specifici importanți în unele patologii.

DIRECTOR DE DEPARTAMENT

Conf. dr. ing.

Daniela ISTRATI

Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, 011061, București, corp F, sala F014
PAGINA PERSONALĂ